The Official Website of the City Government of Dagupan

Dagupan Hymn

 

Dagupan Hymn

Dagupan, Dagupan,
Agkan balot nalingwanan.
Ngaran mo’y magnayon anggad andi anggaan.
No bilang man sikay nataynanan.
Ag onbayag pawilen ka lan lamang.

Dagupan,
Pinablin niyanakan,
Kabuntatalad kabwasan.
Rosas na puseg ko,
Baley ya binalegan.

Maminsan pa sirin
Pakislap moy karuman,
Pian dalay arapen so mangidkidiam.
Gala sirin ya taga-Dagupan.
Mankasakey tayon itaguyor ti natan.

Dagupan,
Pinablin niyanakan.
Kabuntatalad kabwasan.
Rosas na puseg ko,
Baley ya binalegan.

Dagupan,
Pinablin niyanakan.
Kabuntatalad kabwasan.
Rosas na puseg ko,
Baley ya binalegan.

Pinablik ya Dagupan!

Latest Articles

25 September 2023
HEALTH SERVICES EXPANSION EYED IN DAGUPAN AS MATERNAL AND CHILDREN'S HOSPITAL SOON TO RISE
25 September 2023
DILG CONFERS MOST OUTSTANDING SP MEMBER TITLE TO COUN. MICHAEL FERNANDEZ
25 September 2023
BRGY. MALUED CAPTAIN PHENG DELOS SANTOS CHOSEN AS DANGAL NG BAYAN AWARDEE