The Official Website of the City Government of Dagupan

Dagupan Hymn

 

Dagupan Hymn

Dagupan, Dagupan,
Agkan balot nalingwanan.
Ngaran mo’y magnayon anggad andi anggaan.
No bilang man sikay nataynanan.
Ag onbayag pawilen ka lan lamang.

Dagupan,
Pinablin niyanakan,
Kabuntatalad kabwasan.
Rosas na puseg ko,
Baley ya binalegan.

Maminsan pa sirin
Pakislap moy karuman,
Pian dalay arapen so mangidkidiam.
Gala sirin ya taga-Dagupan.
Mankasakey tayon itaguyor ti natan.

Dagupan,
Pinablin niyanakan.
Kabuntatalad kabwasan.
Rosas na puseg ko,
Baley ya binalegan.

Dagupan,
Pinablin niyanakan.
Kabuntatalad kabwasan.
Rosas na puseg ko,
Baley ya binalegan.

Pinablik ya Dagupan!

Latest Articles

24 June 2024
77th Agew na Dagupan: Pamagalang ed Pamilya
24 June 2024
SUNRISE WEDDING, PERFECT MOMENT TO EXCHANG I DO’s
24 June 2024
300 COCONUT SEEDLINGS PLANTED ON DAGUPAN DAY